Horúce knižné novinky

Horúce knižné novinky

19. júl 2021. , 12:00
Opäť sme boli úspešní v získaní finančných prostriedkov na nákup knižného fondu, kde sme získali podporu z verejných zdrojov vo výške 1700€. Z prvej časti nákupu vám ponúkame tieto knižné novinky.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať Fondu na podporu umenia.