Hádam, hádaš, hádanka

Hádam, hádaš, hádanka

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


Zábavno knižnično-informačné predpoludnie

Dátum: 2009-03-10
Účastníci: ZŠ Mateja Bela, 0. a 1. ročník