Hádam, hádaš, hádanka

Hádam, hádaš, hádanka

13. február 2014.

Zábavno knižnično-informačné predpoludnie

Dátum: 2009-03-10
Účastníci: ZŠ Mateja Bela, 0. a 1. ročník