Fašiangy v knižnici

Fašiangy v knižnici

17. február 2017. , 13:00

Deti  kreslili, vystrihovali masky, recitovali, spievali a počúvali rozprávanie o ľudových zvykoch.