Exkurzia z Hamuliakova

Exkurzia z Hamuliakova

27. marec 2014. , 9:00

Podrobnosti podujatia


knižnica bola predstavená žiakom prvého stupňa