Ďakujeme za podporu fondu KultMinor

Ďakujeme za podporu fondu KultMinor

02. november 2018. , 16:30

Boli sme  úspešní v získaní finančných prostriedkov na nákup knižného fondu, kde sme získali podporuvo výške 1500€. Z dotácie sme rozšírili knižničný fond  o 179 kníh rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie.