Čo ukrýva moje srdce?

Čo ukrýva moje srdce?

13. február 2014.

Výstava výtvarných prác deti zoZŠ

Dátum: 2009-06-01-od – 2009-08-31-do
Prednáąka: V marci 2009 Občianske združenie AIN KARIM realizoval projekt Čo ukrýva moje srdce? určený pre žiakov ZŠ v meste Šamorín a jeho okolí. Žiaci prípravovali výtvarne a literárne práce na tému: „Čo ukrýva moje srdce?“