“Čítanie je cesta k úspechu!”

“Čítanie je cesta k úspechu!”

21. september 2015. , 0:00

Rušné dni sme mali v našej knižnici. Začiatkom týždňa nás navštívilo vyše 150 žiakov piateho ročníka ZŠ Mateja Bela. Učili sa o knihách, o knižniciach, a preto prišli, aby sme ich zaviedli do krásnej ríše kníh. Deti  nás pozorne počúvali , oboznámili sa s našou knihovníckou prácou. Bolo to poučné stretnutie a očakávame čím viac nových čitateľov.