Čítanie je cesta k úspechu

Čítanie je cesta k úspechu

24. september 2019. , 10:00

Podrobnosti podujatia


Základná informačná hodina o knižnici, skupinové hry, kvízy / pre piatakov ZŠ Kvetoslavov