Jozef Pavlovič – Ružena Smatanová: Čítajte si s nami….

Jozef Pavlovič – Ružena Smatanová: Čítajte si s nami….

12. marec 2014. , 9:00

rozprávkové predpoludnie a oboznámenie knižnice druhákom( ZŠ Mateja Bela)