Charitatívny vianočný bazár

Charitatívny vianočný bazár

26. november 2020. , 0:00
„ Touto cestou by sme sa Vám chceli zo srdca poďakovať za podporu našich detičiek. Sme vďační, že aj vďaka Vašej podpore sa nám podarí spríjemniť a spestriť vzdelávanie a každodenné aktivity našich žiakov. Zároveň Vám prajeme pokojný čas adventný a príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších.
S úctou, ŽIACI A ZAMESTNANCI ŠZŠ-SA, Pomlejská cesta „