Beseda so spisovateľkou

Beseda so spisovateľkou

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


Gabrielou Revickou

http://samorincan.sk/2-aktuality/843-spisovate%C4%BEka-revick%C3%A1-kone%C4%8Dne-som-sa-dostala-do-%C5%A1amor%C3%ADna

Dátum: 2013-09-04