Beseda s poetkami

Beseda s poetkami

10. jún 2015. , 17:30

Klub slovenských čitateľov usporiadal besedu s poetkami Milou HaugovouDanou Podrackou,

ktoré predstavili svoje knihy: Písať ako dýchať a Kubus.

Záverečné klubové posedenie bolo na dvore Mestského vlastivedného domu.

pozvanka copy