Beseda s Petrou Nagyovou-Džerengovou

Beseda s Petrou Nagyovou-Džerengovou

28. marec 2014. , 9:30

o knihe Klára a mátohy a  Klára a iglu (s detmi ZŠ Mateja Bela)