Beseda s Pavlom Borošom

Beseda s Pavlom Borošom

11. november 2015. , 17:30

V Klube slovenských čitateľov bola zaujímavá beseda so spisovateľom Pavlom Borošom o jeho dvoch knihách s historickou tematikou. V prvej knihe Tri brehy Dunaja opisuje zaujímavým spôsobom históriu vzniku Československej republiky a v druhej Osem mesiacov pred tým sa zas zaoberá problémami tesne pred 2. svetovou vojnou. Povedal, že má v pláne písať o histórii Slovenska až po dnešné dni. Určite to bude zaujímavé čítanie. Beseda bola veľmi podnetná a príjemná.

20151028 copy