Beseda s Jánom Zemianskym

Beseda s Jánom Zemianskym

11. máj 2016. , 17:30

Včera večer sa uskutočnila beseda s Jánom Zemianskym, ktorý žije v Šamoríne.

Pán Zemiansky je mimoriadne aktívnym dôchodcom.

Píše, maľuje a je plný života. Prítomných ľudí dokonca pohostil vlastnoručne upečenými fánkami.

Vo svojich knihách, ktoré si vydal sám, vtipne píše o svojich spomienkach na život v meste.

Niektorí návštevníci besedy opísané postavy aj spoznávali.

Ján Zemiansky (69) začínal ako murár a neskôr pôsobil ako učiteľ.

 

20160511 copy