Beseda s Braňom Jóbusom

Beseda s Braňom Jóbusom

22. október 2019. , 10:00

AUTOROM  ROZPRÁVKOVÝCH KNÍH PRE DETI, ZAKLADATEĽOM HUDOBNÉHO FESTIVALU VRBOVSKÉ VETRY, ZAKLADATEĽOM A ČLENOM HUDOBNÝCH SKUPÍN KARPATSKÉ CHRBÁTY, VRBOVSKÍ VÍŤAZI A ABUSUS

http://www.knihajobusova.sk/