Hanka a Adam

Hanka a Adam

30. január 2019. , 14:00

Beseda pre deti druhého ročníka s Petrou Nagyovou Džerengovou, autorkou kníh pre deti aj dospelých.