Beseda o umení prekladu literárnych diel

Beseda o umení prekladu literárnych diel

22. október 2021. , 17:00
Hostia: prekladateľka Erika Vályi Horváth, literárna historička Anikó Dusík, redaktorka Barbara Noszek a vedúca vydavateľstva Lilla Bolemant.
Podujatie  bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.