Attila Simon: Usadlíci a kolónie na južnom Slovensku v období medzi dvoma svetovými vojnami

Attila Simon: Usadlíci a kolónie na južnom Slovensku v období medzi dvoma svetovými vojnami

13. február 2014.

Autorská beseda

Dátum: 2009-04-24