Amnestia pre zábudlivých a bezplatný zápis nových čitateľov

Amnestia pre zábudlivých a bezplatný zápis nových čitateľov

04. marec 2019. , 0:00

Podrobnosti podujatia

  • Dátum:

Ponúkame členské pre nových čitateľov na jeden rok! Zábudlivci, ktorí neodovzdali požičané knihy načas, budú mať počas týždňa odpustené  pokuty!