Alex Strieženec: Ja som niekto iný – prezentácia knihy

Alex Strieženec: Ja som niekto iný – prezentácia knihy

06. december 2023. , 17:30

Hudobník, publicista a spisovateľ ALEX STRIEŽENEC predstavil svoj nový román: JA SOM NIEKTO INÝ. Podujatie moderovala: Marta Galbáčová.

Obsah:
Román je pokusom autora vyrovnať sa s minulosťou svojej rodiny. Hlavný hrdina Andor má maďarskú
národnosť a bol vychovávaný v maďarskom duchu, ale v istom momente svojho života si uvedomí, že
má v sebe aj slovenskú krv – obidvaja starí otcovia boli Slováci. Okrem toho musí čeliť otázke, či
potomkovia sú zodpovední za činy predkov. Jeho starý otec, ktorého volali v rodine Dedo, sa totiž
angažoval v Slovenskom štáte a dostal vysokú funkciu: vo vojnových časoch bol ako žurnalistický
atašé vyslaný do hitlerovského Berlína.
Kniha má dve hlavné roviny: jednak opisuje dilemy človeka, ktorý sa snaží vyrovnávať so
svojou dvojitou identitou, z druhej strany rozpráva príbeh jeho starého otca, ktorý po vojenčine
nastúpil ako „pánsky šofér“ do služieb grófa Pálffyho. Neskôr sa ako uvedomelý Slovák priženil do
čisto maďarskej rodiny v Podunajských Biskupiciach. Urobil si kariéru ako básnik, novinár, publicista,
medzitým sa stal aktívnym členom Hlinkovej gardy. Napísal knihu o tzv. malej vojne s názvom Stráž
na východe. Za svoje činy bol po vojne aj odsúdený a väznený.
Príbeh starého otca rieši na jednej strane otázky morálnej zodpovednosti za politickú angažovanosť
v nacistickom režime, na druhej strane vykresľuje komplikované slovensko-maďarské spolužitie
v Dedovej rodine, ale aj vo všeobecnosti.
Dej románu umožňuje zachádzať sa do takých tabuizovaných tém, ako sú slovensko-maďarské
vzťahy, historické krivdy medzi týmito národmi. Autor sa v týchto sporných otázkach snažil byť
objektívny. Tieto záležitosti prekonzultoval aj s historikom, znalcom týchto sporov. Román má aj
filozofickú líniu – zobrazuje úvahy hlavného hrdinu Andora o svete, o zmysle života, o viere.
Dielo vyvolá v čitateľoch pravdepodobne emotívne reakcie, lebo sa dotýka tabuizovaných a citlivých
tém. Je to však zámer autora. Navyše je tu aj potreba „vyrozprávať“ rodinné tajomstvá a tým postaviť
zrkadlo pred národnostne zmiešané rodiny a povzbudzovať ich k tomu, aby sa nebáli rozprávať
o svojich traumách.