ADVENTNÉ STRETNUTIE S POÉZIOU

ADVENTNÉ STRETNUTIE S POÉZIOU

19. december 2018. , 17:30

Klub slovenských čitateľov pri Mestskej knižnici Zsigmonda Zalabaiho organizoval ADVENTNÉ STRETNUTIE.
Našimi hosťami  boli poetka Judita Kaššovicová,  hudobník Juraj Turtev a Ildikó Húshegyi.  

Klubové večery  moderuje Marta Galbáčová.