Aby nám deti rady čítali

Aby nám deti rady čítali

06. apríl 2016. , 10:00

Zúčastnili sme sa seminára pre detských knihovníkov … aby nám deti rady čítali, ktorý sa uskutočnil 6. apríla 2016 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave.