“Čítanie je cesta k úspechu!”

Pamätný deň Zsigmonda Zalabaiho (HU)

07. december 2023. , 17:30
Zakladateľ archívu Bibliotheca Hungarica Zsigmond Zalabai, po ktorom je aj naša mestská knižnica pomenovaná, by sa začiatkom tohto roka dožil 75 rokov. Pamiatku literárneho kritika a univerzitného pedagóga sme úctili...
Čítaj viac