Nové knihy KULTMINOR

Boli sme úspešní v získaní finančných prostriedkov na nákup knižného fondu, kde sme získali podporu vo výške 1500€. Z dotácie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sme rozšírili knižničný fond v prvej etape o 71 kníh rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie.