Knižné novinky FPU

Opäť sme boli úspešní v získaní finančných prostriedkov na nákup knižného fondu, kde sme získali podporu z verejných zdrojov vo výške 2800€ . Z prvej časti nákupu vám ponúkame tieto knižné novink. Aj touto cestou sa chceme poďakovať Fondu na podporu umenia