Livia Bitton-Jakson: Žila som tisíc rokov

Livia Bitton-Jackson sa narodila ako Elli Friedmannová v roku 1931 v Šamoríne. Ako trinásťročná bola spolu s celou rodinou zavlečená do koncentračného tábora, odkiaľ sa po oslobodení vrátila do rodného Šamorína. V roku 1951 emigrovala do USA. Stala sa profesorkou histórie na City University v New Yorku. Medzi jej odborné publikácie patrí práca Madona alebo kurtizána? Židovská žena v kresťanskej literatúre. Je autorkou memoárov Žila som tisíc rokov, Mosty nádeje, Ahoj, Amerika, Zachrániť, čo zostalo. Vo svojich pamätiach podáva svedectvo o malých i veľkých dejinách a ich dôsledkoch pre človeka.
Kniha Žila som tisíc rokov /I Have Lived a Thousand Years/ vyšla prvýkrát vo vydavateľstve Simon and Schuster v roku 1997, bola preložená do 5 jazykov /nemčina, francúzština, taliančina, holandčina, japončina/ a získala viacero ocenení. Ide o memoáre autorky, ktoré zachytávajú obdobie od leta 1943 do jesene 1945. Šamorín bol v tomto čase súčasťou Maďarska a aj tu boli židia prenasledovaní. Kniha opisuje, ako židov postupne zbavovali občianskych práv, až ich nakoniec poslali do vyhladzovacích táborov. Kniha opisuje tieto hrozné udalosti očami trinásťročného dievčaťa, ktoré muselo veľmi rýchlo dospieť. Hľadá odpovede na otázky čo je život, čo je smrť?
V kontexte literatúry o holokauste je táto osobitá tým, že udalosti vnímame pohľadom trinásťročného dievčaťa, ktoré pochádza z nášho teritória. Podáva realistický popis toho, čo zažívali naši židia. Kniha je rozdelená do malých kapitoliek, je písaná pútavo a čitateľsky príťažlivo.
V roku 2011 vyšla v slovenskom preklade vo vydavateľstve Artforum kniha Livie Bitton Jackson Mosty nádeje, ktorá sa stretla s veľmi priznivým ohlasom čitateľov aj kritiky.