Események – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho | Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár
Tarics Péter könyvbemutatóval egybekötött szabadtéri előadása