A könyvtár története

Felső-Csallóközben a 18-19. században számos úgynevezett főúri és nemesi könyvtár volt. Szerény házi könyvtára volt az 1778-ban átadott, majd II. József rendelete értelmében feloszlatott somorjai Paulános szerzetesrend kolostorának. A kornak megfelelő könyvállománya volt az Ágotai Hitvallású Egyház iskolájának, a Polgári Fiú- és Leányiskolának, valamint a négy történelmi egyháznak is saját könyvtára volt. Somorján az első világi, polgári könyvtár az 1880-as években alakult a Csallóköz-Somorjai Casino-nak. Az 1919. évi 67. számú, majd az 1920. évi 28480. számú és az 1926. évi 22287. számú kormányrendelet foglalkozott a helyi könyvtárak, a helyi krónikaírás, valamint a járási művelődési bizottság létrehozásával. E rendelet értelméban jött létre Somorján 1927-ben a nyilvános Közkönyvtár. Ekkor az olvasói díj 20 fillér volt.
A várostól évi 3 144 korona támogatást kapott, az olvasóktól l772 korona bevétele volt . A ma is használatos leltárkönyvek szerint az első beírások az 50-es évek közepén kerültek be a leltárkönyvbe.

1960-ig mint Járási Népkönyvtár működött, addig 6790db könyv szerepelt a jegyzékben.

1955-1978 között Werškov Emma dolgozott mint könyvtáros és vezető. Többszöri költözködés után a könyvtár korszerű épületbe költözött, ahol 650 m2-es területen működött a felnőtt és ifjúsági osztály, 4 dolgozóval.

A 2006-os év nagy változásokat hozott a könyvtár életében. Januárban elkezdődött az épület külső és belső felújítása. Egyéves munka után decemberben befejeződött a könyvtár modernizálása. Nemcsak a hagyományos részlegek újultak meg, hanem újra lett gyermekrészleg, és a világhálón is barangolhatnak a könyvtár olvasói.