Tarics Péter könyvbemutatóval egybekötött szabadtéri előadása

Tarics Péter könyvbemutatóval egybekötött szabadtéri előadása

02. június 2022. , 18:00

Esemény részletek


A Csemadok Somorjai Alapszervezete közös szervezésésben bemutattuk  TARICS PÉTER előadóművész, újságíró, politológus, rendező, közíró legújabb könyveit a somorjai Honismereti Ház udvarán.
„A MI SZÉCHENYINK. Közösségi lelkiismerettel, cselekvő hitvallással a magyar nemzetért” című könyve a
legnagyobb és leghívebb magyar”, gróf Széchenyi István életét, életművét, annak
hatását, mához szóló üzenetét, iránymutatását, illetve halálának körülményeit dolgozta fel, a témában végzett legújabb kutatási eredményeit felsorakoztatva. A kötet a szerző három és fél évtizedes kutatómunkájának eredménye, tudományos
alapokra helyezett, hiteles történeti utazás, rendhagyó monográfia.
A mintegy 400 oldalas könyvben megfogalmazódnak Széchenyi korszakalkotó gondolatai a ma embere, a mai magyar közösségek számára. A szerző azokat a szilánkokat ragadja ki a Széchenyi-életműből, melyek hatással lehetnek magyar közösségi életünkre, gondolkodásunkra. “
„MAGYARKÉNT – RENDÜLETLENÜL – Nemzeti kultúrkincseink nyomában”
című kötetben a szerző azokat a magyarságtudományi és magyarságtörténeti értekezéseit
teszi közzé, amelyeknek témájában az elmúlt évtizedekben kutatott. Mindenekelőtt magyar nemzeti kultúrkincseinkről van szó (Szent Korona, Himnusz, Bánk bán, székely-magyar
rovásírás, hungarikumok, anyanyelv, magyarságpolitika, a nemzetfogalom átértékelése, magyar állampolgárság kiterjesztése, nemzeti ünnepeink), illetve néhány olyan magyar történelmi személyről, akikkel a szerző őszinte barátságban állt és már visszaadták lelküket a Teremtőnek (Jókai Anna, Chrudinák Alajos, Sütő András, Sinkovits Imre, Simándy József – külön értéket képviselnek esetükben a szerző által készített interjúrészletek), vagy
megérintette őt nemzetépítő tevékenységük, cselekvő hitvallásuk (gróf Széchenyi István, Jókai Mór, Mindszenty József bíboros, Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, gróf Esterházy János, Gróf Czegei Wass Albert, Latinovits Zoltán – itt pedig némely esetben az úgynevezett
mennyei interjúk is közelebb hozzák az olvasóhoz a történelmi személyeket). “
A könyvek megvásárolhatók, dedikáltathatók lesznek.