Events – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho | Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár
Online prednáška poetky, spisovateľky, pesničkárky Zsuzsa Szunyog