Események – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho | Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár
Čierna hodinka Milana Zacha Kučeru – KÖNYVBEMUTATÓVAL EGYBEKÖTÖTT ELŐADÁS