Blog Medium Without Sidebar

Caption placed here

NOVÉ KNIHY VĎAKA DOTÁCII FONDU NA PODPORU UMENIA

Naša knižnica získala v roku 2021 dotáciu z Fondu na podporu umenia na akvizíciu knižného fondu vo výške 1.400 €. Z verejných zdrojov FPU podporil projekt Nákup knižničného fondu.  Vďaka tomu sa nám podarilo rozšíriť knižničný fond o 148 nových titulov kníh pre deti, mládež i dospelých.  Realizáciou projektu knižnica zabezpečila pravidelné doplňovanie knižničného fondu novými titulmi, množstvo kníh bolo zakúpených na základe požiadaviek čitateľov. Viac ako 15% všetkých zakúpených kníh sú knihy, ktorých vydanie podporil Fond na podporu umenia.  

Ďakujeme za podporu KULTMINOR

Boli sme  úspešní v získaní finančných prostriedkov na nákup knižného fondu, kde sme získali podporu vo výške 500€. Z dotácie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sme rozšírili knižničný fond  o 58 kníh rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie.