Blog Medium Without Sidebar

Caption placed here

Knižnica je OTVORENÁ

Knižnica funguje v režime ZÁKLAD – poskytujeme svoje služby všetkým ososbám, bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, negatívny výsledok testovania, či prekonanie ochorenia.

NOVÉ KNIHY VĎAKA DOTÁCII FONDU NA PODPORU UMENIA

Naša knižnica získala v roku 2021 dotáciu z Fondu na podporu umenia na akvizíciu knižného fondu vo výške 1.400 €. Z verejných zdrojov FPU podporil projekt Nákup knižničného fondu.  Vďaka tomu sa nám podarilo rozšíriť knižničný fond o 148 nových titulov kníh pre deti, mládež i dospelých.  Realizáciou projektu knižnica zabezpečila pravidelné doplňovanie knižničného fondu novými titulmi, množstvo kníh bolo zakúpených na základe požiadaviek čitateľov. Viac ako 15% všetkých zakúpených kníh sú knihy, ktorých vydanie podporil Fond na podporu umenia.