Blog Full With Right Sidebar

Caption placed here

NOVÉ KNIHY VĎAKA DOTÁCII FONDU NA PODPORU UMENIA

Naša knižnica získala v roku 2021 dotáciu z Fondu na podporu umenia na akvizíciu knižného fondu vo výške 1.400 €. Z verejných zdrojov FPU podporil projekt Nákup knižničného fondu.  Vďaka tomu sa nám podarilo rozšíriť knižničný fond o 148 nových titulov kníh pre deti, mládež i dospelých.  Realizáciou projektu knižnica...
Čítaj viac

Ďakujeme za podporu KULTMINOR

Boli sme  úspešní v získaní finančných prostriedkov na nákup knižného fondu, kde sme získali podporu vo výške 500€. Z dotácie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sme rozšírili knižničný fond  o 58 kníh rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie.