Za omeškané vrátenie vypožičaných a nepredĺžených kníh NEBUDEME vyberať sankčné poplatky!!!